dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
บัตรโดยสาร
จองโรงแรมที่พัก
รถรับส่งสนามบิน
รถเช่าขับเอง
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง
 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต


ภูเก็ต ~ ไข่มุกอันดามัน ~ สวรรค์เมืองใต้ ~ หาดทรายสีทอง  ~ สองวีรสตรี  ~ บารมีหลวงพ่อแช่ม~

“ประวัติภูเก็ต”
ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหิน เป็นการแสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี มาแล้ว และได้มีหลักฐานการกล่าวถึงดินแดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ . ศ .700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า " แหลมตะโกลา " เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาว ๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะโดยเกิดร่องน้ำระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้ำแคบ ๆ โดยส่วนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร ) ในปัจจุบัน

     สำหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะมีปรากฏในบันทึก เมื่อปี พ . ศ .700 ของนักเดินเรือ คลอดิอุส ปโตเลมี ที่เรียกผืนดินในบริเวณนี้ว่า “แหลมตะโกลา " แล้ว ได้มีปรากฎหลักฐานการกล่าวถึงผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้ง จากบันทึก และแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า " จังซีลอน" นอกจากนี้ ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขานผืนดินนี้ของชาวทมิฬ์ในปี พ.ศ.1568 ว่า " มณิคราม " หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ " ภูเก็จ " ที่ปรากฎในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในปีพ . ศ .2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเป็น " ภูเก็ต " ซึ่งได้ปรากฎในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ พ . ศ .2450 เป็นต้นมา
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการกล่าวขานตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณิคราม จังซีลอน ภูเก็ต และภูเก็จ ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคาร่วมด้วย


     ประวัติของจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต เป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้เราใช้คำว่า "ภูเก็จ" แปลว่า เมืองแก้ว ซึ่งตรงกับความหมายเดิม ที่ชาวทมิฬเรียกเมืองนี้ว่า "มณิคราม" ตามหลักฐานที่ปรากฏเมื่อ พ.ศ. 1568 ปัจจุบัน ภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่ง ทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมา ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีนานนับพันปี เป็นที่รู้จักของนักเดินเรือ ที่ใช้เส้นทางระหว่างจีนกับอินเดียโดยผ่านแหลมมาลายู มีหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด คือหนังสือภูมิศาสตร์ และแผนที่เดินเรือของปาโตเลมี เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 กล่าวถึงการเดินทาง จากแหลมสุวรรณภูมิ ลงมาแหลมมาลายู ต้องผ่านแหลม "จังซีลอน" ซึ่งก็คือ เกาะภูเก็ตนั่นเอง นอกจากนี้ ยังปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยว่า ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงค์ ต่อมาจนถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และในสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตว่า "เมืองตะกั่วถลาง" เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักกษัตร โดยใช้ตราประจำเมืองเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวฮอลันดามาสร้างสถานที่ที่เก็บสินค้า เพื่อรับซื้อแร่ดีบุกที่เมืองภูเก็ต ดังนั้นเกาะภูเก็ตทางตอนเหนือ และตอนกลางเป็นเมืองถลางที่มีคนไทยปกครอง ส่วนทางวันตก และตอนใต้ของเกาะเป็นเมืองภูเก็ต ที่มีชาวต่างชาติเข้ามารับซื้อแร่ดีบุก จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางใต้เรื่อยมาถึงเมืองถลางขณะนั้น เจ้าเมืองถลางเพิ่งถึงแก่กรรมลง คุณหญิงจัน ภริยาและคุณมุกน้องสาว จึงรวบรวมกำลังพลต่อสู้กองทัพพม่า จนแตกพ่ายไปในที่สุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคุณหญิงจัน เป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร ต่อมาเมืองภูเก็ตก็ได้เจริญเติบโตมากขึ้น จากการค้าและเหมืองแร่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกเป็น "มณฑลภูเก็ต" และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกมณฑลภูเก็ต และเปลี่ยนมาเป็น "จังหวัดภูเก็ต" ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 
 
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ความยาวของเกาะจากเหนือจรดใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และความกว้างจากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะบริวารอีก 39 เกาะ เกาะบริวารที่สำคัญ ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะแก้ว เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะโหลน เกาะเฮ เป็นต้น

ภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 867 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ของเกาะภูเก็ตร้อยละ 95.25 ที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ของเกาะภูเก็ตอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา โดยมีสะพานสารสินเชื่อมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศใต้และตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงาและจังหวัดพังงา

ภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดจากแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมียอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 529 เมตร คือ ยอดเขา "ไม้เท้าสิบสอง" อยู่ในเขตตำบล ป่ตอง อำเภอกะทู้ และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลาง และตะวันออกของเกาะ ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกเป็นภูเขาและหาดทราย นอกจากนี้ยังมีลำคลองเล็กๆ อาทิ คลองบาใหญ่ คลองท่าจีน คลองท่าเรือ คลองบางโรง เป็นต้น

ภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม อากาศจึงอบอุ่น และชุ่มชื้นตลอดปีมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน และ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือ 33.4 เซลเซียล และเดือนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคือ 22 เซลเซียล

การปกครอง
จังหวัดภูเก็ตแบ่งการปกครอง ออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้
OldVersion

โรงแรม กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา article
โรงแรม ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท & สปา article
โรงแรม ป่าตอง เบย์ชอร์ รีสอร์ท article
หาดกะตะ article
หาดป่าตอง article
ตรวจสอบสภาพอากาศ ท่องเที่ยว article
โรงแรม :: รีสอร์ท :: ที่พัก :: บังกะโลว์ :: เกสท์เฮาท์ :: ในจังหวัดภูเก็ต article
รายการทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว เต็มวัน ในจังหวัดภูเก็ต article
แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต :: แพคเกจท่องเที่ยว :: โปรโมชั่น :: และรายการส่งเสริมการขาย article
ข้อมูลเที่ยวบิน :: ข้อมูลสายการบิน :: จองตั๋วเครื่องบิน :: การเดินทางไปภูเก็ต article
รถรับส่งสนามบิน :: ภูเก็ตรถลีมูซีน สนามบิน :: รถตู้ปรับอากาศเช่าเหมา article
ร้านอาหาร ภูเก็ต :: ภัตตาคาร :: ร้านอาหาร แนะนำ :: ข้อมูลร้านอาหาร article
ภูเก็ตแฟนตาซี article
สินค้าพื้นเมือง :: ภูเก็ตของฝากจากจังหวัดภูเก็ต :: สินค้าที่ระลึก :: ร้านของฝาก article
แพ็คเกจทัวร์ รีดิสคัฟเวอร์ ภูเก็ต article
หน้าหลัก ภูก็ตคอสโมดอทคอม 29.05.2009 article
โปรโมชั่น :: Promotion article
ตรวจสอบสถานะ การจองเที่ยวบินของท่าน article
แพ็คเกจทัวร์ สวีทฮันนี่มูน ภูเก็ต article
แพ็คเกจทัวร์ ภูเก็ต ซุปเปอร์เซฟ - Phuket SuperSave article
โรงแรม บ้านไทย บีช รีสอร์ท article
แพ็คเกจทัวร์ 3 วันสบาย กะไอทะเล article
กะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท หาดกะตะ article
ตัวเมืองภูเก็ต article
หาดกะรน article
โรงแรม บ้านลายไม้ รีสอร์ท แอนด์ สปา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse