ReadyPlanet.com
dot


เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาแพคเกจทัวร์ของท่าน

ชื่อคณะของท่าน :  *
องค์กรของท่าน :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
จำนวนผู้ใหญ่ :
จำนวนเด็ก (ใช้เตียง) :
จำนวนเด็ก (ไม่ใช้เตียง) :
วันที่เดินทางมาถึง :  *
เวลาถึง :
วันที่เดินทางกลับ :  *
เวลากลับ :
บริการรถรับส่ง : ไม่ต้องการรถรับส่ง
บริการรถรับส่ง : ต้องการรถรับส่งเที่ยวไป
บริการรถรับส่ง : ต้องการรถรับส่งเที่ยวกลับ
โรงแรมที่ต้องการ :
ที่ตั่งโรงแรม :
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะพีพีและไข่นอก โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหาง
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์พายเรือแคนู ชมอ่าวพังงา
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะเฮ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เมืองกระบี่ โดยรถปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะราชา โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์นั่งช้างซาฟารี
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ขับรถ ATV
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะไม้ท่อน
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (กลางวัน)
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (กลางคืน)
โชว์และการแสดง : ภูเก็ตแฟนตาซี
โชว์และการแสดง : ไซมอนคาบาเรต์
เกี่ยวกับอาหาร :
รายละเอียด (อย่างย่อ) :  *
งบประมาณต่อท่าน :
วิธีการชำระเงิน :
ต้องการให้เราส่งเอกสารทางช่องทางใด :
เวลาที่สะดวก :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท ดิอาวานี จำกัด
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 089-9095550-1 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0899095550