ReadyPlanet.com
dot


เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 รถบริการรับส่งสนามบินภูเก็ต
 

บริการรถรับส่งสนามบิน ไปยังโรงแรมที่พักต่างๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต หรือท่านอาจใช้บริการแบบเหมาคัน หรือมีบริการนำเที่ยวรอบเมือง (ซิตี้ทัวร์) ในราคาประหยัด ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่ โทร.089-9095550-1 Lind ID : traveluniverse
*จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

*รถที่ให้บริการเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง โดยท่านอาจมีความจำเป็นต้องจองล่วงหน้า เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าไปรับลูกค้า
ที่ไม่มีการจองล่วงหน้าได้ เพราะอาจละเมิดบริการของบุคคลอื่นที่ได้ประมูล หรือสัมประทานบริการนี้จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*รถที่ให้บริการเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง อัตราค่าบริการไม่รวมการรับหรือส่งสนามบิน เพิ่ม 300.-/คัน/เที่ยว 
**อัตราค่าบริการชั่วโมงทัดไป(เกินจากรายการสำรอง) คิดอัตรา 350.-/ชั่วโมง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเวลาเมือคิวรถว่างเท่านั้น 

  ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิต ออนไลน์ (มีค่าธรรมเนียมบัตร 5%)

  • กรอกแบบฟอร์มด่านล้างนี้ หรือ สำรองที่ทาง Line ID: traveluniverse 
  • รอรับการยืนยันทางอีเมล์ / รับยอดสรุปรายการเลขที่บัญชีทางไลน์
  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม (ก่อนสำนักงานปิด 21.00น.)
  • รับรหัสการจอง สำหรับ ชำระเงินโดยการตัดบัตรเครดิตได้ที่หน้าตัดบัตรออนไลน์
  • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ กรณีโอนผ่านบัญชี
  • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก (อีเมล์/ไลน์)
  • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

*การชำระโดยการตัดบัตรไม่สามารถคืนค่าบริการ ในกรณียกเลิกหรือ ไม่ได้เดินทาง
**การสำรองต้องยืนยันจอง และชำระอย่างน้อย 1วันก่อนเดินทาง (ก่อนสำนักงานปิด 21.00น.)

 

จองบริการรถรับส่งแบบส่วนตัว (Private) กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์(กรุณาระบุอีเมล์) เพื่อแจ้งเงื่อนไขการจอง และยอดการรับชำระเงินค่าบริการต่อไป

 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์รับยืนยันการจอง :
ประเภทรถ :
ประเภทบริการ : เที่ยวเดียว
ไปกลับ
วันที่เดินทางไป :  *
วันที่เดินทางกลับ (เลือก) :
สถานที่รับ :
รายละเอียดสถานที่รับ :
เวลานัดรับ :
สถานที่ส่ง :  *
รายละเอียดสถานที่ส่ง :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท ดิอาวานี จำกัด
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 089-9095550-1 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0899095550