dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบรถบริการรับส่งสนามบินภูเก็ต
 

บริการรถรับส่งสนามบิน ไปยังโรงแรมที่พักต่างๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต หรือท่านอาจใช้บริการแบบเหมาคัน หรือมีบริการนำเที่ยวรอบเมือง (ซิตี้ทัวร์) ในราคาประหยัด ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่ โทร.089-9095550-1 Lind ID : traveluniverse
*จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

*รถที่ให้บริการเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง โดยท่านอาจมีความจำเป็นต้องจองล่วงหน้า เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าไปรับลูกค้า
ที่ไม่มีการจองล่วงหน้าได้ เพราะอาจละเมิดบริการของบุคคลอื่นที่ได้ประมูล หรือสัมประทานบริการนี้จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*รถที่ให้บริการเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง อัตราค่าบริการไม่รวมการรับหรือส่งสนามบิน เพิ่ม 300.-/คัน/เที่ยว 
**อัตราค่าบริการชั่วโมงทัดไป(เกินจากรายการสำรอง) คิดอัตรา 350.-/ชั่วโมง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเวลาเมือคิวรถว่างเท่านั้น 

  ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิต ออนไลน์ (มีค่าธรรมเนียมบัตร 5%)

  • กรอกแบบฟอร์มด่านล้างนี้ หรือ สำรองที่ทาง Line ID: traveluniverse 
  • รอรับการยืนยันทางอีเมล์ / รับยอดสรุปรายการเลขที่บัญชีทางไลน์
  • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม (ก่อนสำนักงานปิด 21.00น.)
  • รับรหัสการจอง สำหรับ ชำระเงินโดยการตัดบัตรเครดิตได้ที่หน้าตัดบัตรออนไลน์
  • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ กรณีโอนผ่านบัญชี
  • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก (อีเมล์/ไลน์)
  • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

*การชำระโดยการตัดบัตรไม่สามารถคืนค่าบริการ ในกรณียกเลิกหรือ ไม่ได้เดินทาง
**การสำรองต้องยืนยันจอง และชำระอย่างน้อย 1วันก่อนเดินทาง (ก่อนสำนักงานปิด 21.00น.)

 

จองบริการรถรับส่งแบบส่วนตัว (Private) กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์(กรุณาระบุอีเมล์) เพื่อแจ้งเงื่อนไขการจอง และยอดการรับชำระเงินค่าบริการต่อไป

 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
จำนวนผู้เดินทาง :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์รับยืนยันการจอง :
ประเภทรถ :
ประเภทบริการ : เที่ยวเดียว
ไปกลับ
วันที่เดินทางไป :  *
วันที่เดินทางกลับ (เลือก) :
สถานที่รับ :
รายละเอียดสถานที่รับ :
เวลานัดรับ :
สถานที่ส่ง :  *
รายละเอียดสถานที่ส่ง :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse