ReadyPlanet.com
dot


 

เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ+ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 หมู่เกาะสุรินทร์ article
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ดินแดนแห่งความสงบสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าทั้งทางบกทางน้ำบริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดพังงาระนองและประเทศพม่าในท้องทะเลอันดามันจะมีหมู่เกาะเล็กๆ จำนวน 5 เกาะที่สวยงามเปรียบประดุจสรวงสวรรค์ที่มีน้ำทะเลสีเขียวอยู่ล้อมรอบมีหาดทรายสีขาวสวยงามปะการังนานาชนิดและสมบรูณ์หลากหลายด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่แห่งนั้นคือหมู่เกาะสุรินทร์ที่ได้รับการเสนอให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ2524ผู้ใดได้มีโอกาสไปชมความสวยงามของทรัพยากรใต้ทองทะเลแล้วจะตื่นตาตื่นใจเสมือนอยู่ในห้วงแห่งความฝันและจะลืมความวุ่นวายเสียทั้งสิ้นในสมันก่อนการเดินทางค่อนข้างลำบากผู้ที่ไปพบเห็นจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มานะพยายามฝ่าคลื่นฝ่าลมจนบรรลุถึงปลายทางได้ทำความรู้จักผืนแผ่นดินไทยที่ตนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของอีกแห่งหนึ่งอันจะเรียกได้ว่าเป็นสรวงสวรรค์แห่งท้องทะเล

หมู่เกาะสุริทร์ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2524 มีพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาห่างจากกรุงเทพฯประมาณ720กิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะร้อยละ24  ที่เหลือเป็นทะเลประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ  เกาะสุรินทร์ใต้  เกาะรี (เกาะสต็อค์หรือเกาะไฟแว๊บ) เกาะกลาง (เกาะมังกรหรือเกาะปาจุมบา) และเกาะไข่(ตอรินลา)  บริเวณใกล้เคียงยังมีหินแพและกองหินด้านทิศตะวันออกห่างจากเกาะสุรินทร์ประมาณ 14 กิโลเมตรมีกองหินปริ่มน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องดำน้ำลึกชื่อว่าริเชลิว  ปัจจุบันได้ผนวกรวมเข้ากับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เรียบร้อยแล้ว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เมื่อเดินเรือมุ่งหน้าออกไปทางทิศตะวันตก จากท่าเรือคุระบุรีสู่ทะเลอันดามัน  ไปประมาณ 60 กิโลเมตร  จะพบหมู่เกาะหินแกรนิตน้อยใหญ่ ตั้งตระหง่านสู้คลื่นลมอยู่กลางมหาสมุทร หมู่เกาะที่เห็นอยู่ด้านหน้า คือ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดินแดนที่ผู้คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนหากหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือขวามือสุด เรียกว่า เกาะรี บางคนเรียกว่า เกาะชี หรือ เกาะสต๊อร์ค  ถัดลงมาเป็นเกาะที่เห็นได้ชัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ประมาณ 18.7 ตารางกิโลเมตร ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เกาะนี้จึงถูกเรียกว่า เกาะสุรินทร์เหนือ และถัดลงไปทางซ้ายมือหรือทางทิศใต้ คือ เกาะสุรินทร์ใต้  มีขนาดใหญ่รองลงมา คือ ประมาณ 11.6 ตารางกิโลเมตร  ช่องแคบซึ่งทำให้เกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้แยกออกจากกัน มีชื่อว่า อ่าวช่องขาด  มีความลึกไม่มากนัก  เมื่อยามน้ำลง เราสามารถเดินลุยน้ำข้ามไปมาได้ และหากมองไปทางใต้อีก จะพบอีกเกาะหนึ่ง มีขนาดใหญ่กว่าเกาะรีเล็กน้อย มีชื่อเรียกว่า เกาะไข่  หรือ เกาะตอรีลา สำหรับเกาะที่ห้านั้น มีขนาดเล็กกว่าเกาะไข่เล็กน้อยแต่ใหญ่กว่าเกาะรี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก คอยรับแสงอาทิตย์ยามอัสดง เกาะนี้ถูกเรียกว่า เกาะกลาง หรือเกาะปาจุมบา ชาวเล

จากครั้งในอดีต หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นที่พักพิงชั่วคราวของชาวเล ชนพื้นเมืองที่ร่อนเร่อยู่ในท้องทะเลอันดามัน ตั้งแต่เกาะนิโคบาร์ ใน ประเทศอินเดีย มายังหมู่เกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย และลงไปจนถึงเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  ชนกลุ่มนี้เรียกเผ่าพันธุ์ของตัวเองว่า มอร์แกน  และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมและการสื่อสารของโลก ทำให้ชนชาวเล หลายกลุ่มเริ่มตั้งรกรากประจำอยู่กับที่ และมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนเมืองทั่วไป ชาวเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ก็เช่นกัน  เริ่มมีการตั้งรกรากบนหาดต่างๆ ของเกาะสุรินทร์ใต้  แต่ยังไม่เป็นการถาวร ได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเมือง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว  เด็ก ๆ ชาวเลได้หัดเรียน เขียน อ่านภาษาไทย เช่นเดียวกับเยาวชนไทยคนหนึ่ง

แต่ที่แปลกไปก็คือ  วิถีชีวิต การเลี้ยงชีพและครอบครัวจากทรัพยากรในท้องทะเล  ความรู้ ความเข้าใจ ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับท้องทะเล ประเพณีลอยเรือ การรอนแรมในเรือไม้เพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง  ยังดำเนินอยู่ต่อไป มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพชนได้ถ่ายทอดให้มาเหล่านี้  ยังไม่สูญหายไปจากความเป็นชาวมอร์แกน แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ แต่อย่างไร

กว่าจะมาเป็นอุทยานแห่งชาติ จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในบริเวณนี้  หมู่เกาะสุรินทร์ ทาง
ราชการโดยกรมป่าไม้ได้ประกาศให้สงวนรักษาไว้ เพื่อการใช้ประโยชน์นานาประการที่เรียกว่า ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2514
และในปี พ.ศ. 2519  คณะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในนามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ได้เดินทางมาเยือน และลงความเห็นให้มีการคุ้มครองพื้นที่นี้ไว้  เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของสัตว์ป่า  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เรียกว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตสัมปทานปิโตรเลียม  ความเห็นดังกล่าวจึงต้องถูกระงับไป    

ต่อมา  ได้มีการเสนอขอให้หมู่เกาะสุรินทร์  เป็นที่ตั้งค่ายญวนอพยพ  ซึ่ง กรมป่าไม้ในขณะนั้น พิจารณาแล้วว่า  การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นค่ายอพยพ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และต่อความสมดุลของระบบนิเวศบริเวณนี้  อีกทั้ง จะทำลายวิถีการดำรงชีวิตของชาวเลด้วย  กรมป่าไม้จึงคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว  แล้วขอให้พื้นที่บริเวณนี้ ทั้งบนบกและในทะเลโดยรอบ  รวม 135 ตารางกิโลเมตร ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ
 
ในที่สุด..เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524  อุทยานแห่งชาติอันดับที่ 29 ของ ประเทศไทยจึงเกิดขึ้น  โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  ตราบจนทุกวันนี้ผู้มาเยือน เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่าน  การเดินทางเข้าชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จึงทำได้แต่เฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมเท่านั้น 

แต่เพียงช่วงเวลา 6 เดือนของฤดูกาลท่องเที่ยว นั้น  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นับมาว่ามีผู้มาเยือนมากทีเดียว เช่น ในปี พ.ศ. 2537 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเก็บสถิติจำนวนนักท่องเที่ยว  ได้มากกว่า 7,000 คน  และคาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
การเพิ่มจำนวนขึ้นมากจนเกินกำลังที่ธรรมชาติและเจ้าหน้าที่จะรองรับได้  มักก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าชม  และการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของอุทยานแห่งชาติได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน และวันสงกรานต์  จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเทศกาลดังกล่าว เกาะสุรินทร์เหนือและใต้ ปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่บนเกาะทั้ง 5 เหล่านั้น  และพื้นที่น้ำทะเล โดยรอบด้วย  รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบ เป็นหมู่เกาะหินแกรนิต พื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร  โดยรวมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วย เกาะต่างๆ จำนวน 5 เกาะ  ได้แก่

  • เกาะสุรินทร์เหนือ
  • เกาะสุรินทร์ใต้
  • เกาะรี (หรือ เกาะสต๊อร์ค)
  • เกาะกลาง (หรือ เกาะปาจุมบา) และ 
  • เกาะไข่ (หรือ เกาะตอรินลา)
     


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.


ภูเก็ตคริสตัลทัวร์ และ ภูเก็ต คอสโม่ ดอทคอม
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 092-9823990 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0929823990