ReadyPlanet.com
dot


 

เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ+ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 ทัวร์ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต 1,400.- บาท article

ราคา 

รหัส
รายการ
ราคา
 
ADT
 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 2ท่านขึ้นไป)
1,400.-/ท่าน
 
 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า 
**หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามลำดับ และตามความเหมาะสม
โปรแกรมทัวร์รวม

 • รถบริการรับส่ง (เริ่มต้นที่สนามบิน - ส่งจุดใดก็ได้ภายในจังหวัดภูเก็ต)
 • น้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
 • บัตรเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ (จอง 5 ท่านขึ้นไป)

โปรแกรมนี้ไม่รวม 

 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าสินค้าหรือบริการที่ท่านเลือกซื้อ

ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 092-9823990 หรือ Line ID: 0929823990
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรองโปรแกรมทัวร์รายวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก โดยเรือเร็ว 1,200.- บาท article
ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว 899.- บาท article
ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (รอบเช้า) 699.- บาท article
ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (รอบบ่าย) 699.- บาท article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหาง รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


ภูเก็ตคริสตัลทัวร์ และ ภูเก็ต คอสโม่ ดอทคอม
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 092-9823990 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0929823990