dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบ19 :: ทัวร์ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต 1,400.- บาท article

ซืตี้ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวรอบเมือง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามลำดับ และตามความเหมาะสม

โปรแกรมทัวร์รวม

 • รถบริการรับส่ง (เริ่มต้นที่สนามบิน - ส่งจุดใดก็ได้ภายในจังหวัดภูเก็ต)
 • น้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ
 • บัตรเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ (จอง 5 ท่านขึ้นไป)

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ค่าสินค้าหรือบริการที่ท่านเลือกซื้อ
ราคาปกติ
รหัส
รายการ
ราคา
 
ADT
 ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 2ท่านขึ้นไป)
1,400.-/ท่าน
สำรองผ่านเจ้าหน้าที่ Line ID : traveluniverse
 ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

ขั้นตอนการจองและชำระโดยการตัดบัตรเครดิต ออนไลน์ (มีค่าธรรมเนียมบัตร 5%)

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่ และรหัสการจอง 
 • ชำระเงินโดยการตัดบัตรเครดิตได้ที่หน้าตัดบัตรออนไลน์ (คลิ๊กที่นี่)
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ขอรับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรองโปรแกรมทัวร์รายวัน (ไปเช้า-เย็นกลับ)

01 :: ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือปรับอากาศ 850.- บาท article
02 :: ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ท่อน โดยเรือเร็ว 1,200.- บาท article
03 :: ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก โดยเรือเร็ว 1,200.- บาท article
04 :: ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว 1,600.- บาท article
05 :: ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว 899.- บาท article
06 :: ทัวร์พังงา พายเรือคายัค ชมถ้ำลอด 1,400.- บาท article
07 :: ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือเร็ว 1,800.- บาท article
08 :: ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว 850.- บาท article
09 :: ทัวร์เกาะราชา และเกาะเฮ โดยเรือเร็ว 1,200.- บาท article
10 :: ทัวร์เกาะราชา โดยเรือเร็ว 1,000.- บาท article
11 :: ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (รอบเช้า) 700.- บาท article
12 :: ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (รอบบ่าย) 700.- บาท article
13 :: ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว (เต็มวัน) 1,000.- บาท article
14 :: ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือใหญ่ ต่อเรือเร็ว 1,500.- บาท article
15 :: ทัวร์ล่องแก่งโตนปริวรรต 1,400.- บาท article
16 :: ทัวร์ภูเก็ต เกาะห้องกระบี่และพังงา โดยเรือเร็ว 2,400.- บาท article
17 :: ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ชมทะเลแหวก 1,800.- บาท article
18 :: ทัวร์ภูเก็ต ชมเมืองกระบี่ 1,800.- บาท article
20 :: ทัวร์ล่องเรือใบชมพระอาทิตย์ตก ณ อ่าวพังงา 2,600.- บาท article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี ชมแฟนตาซี รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี ไซม่อนคาบาเร่ รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหาง รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse