dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบแพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่-กระบี่ 3วัน 2คืน article

 

-------------------------------------------------------------------------------------

โปรดจองขั้นต่ำ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0899095550 Line ID : traveluniverse
 
ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)
ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-2 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 3,900.- 1,900.- 0.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
*ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท
www.aonangsunset.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
4,950.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
5,500.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
5,900.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
2,200.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
***ราคาเด็ก ไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
***ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน 

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท
www.aonangsunset.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,950.-
5,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
8,500.-
5,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
8,900.-
5,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
สอบถามเจ้าหน้าที่
5,200.-

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรณีสำรองแบบรวมตั๋ว)
 • ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการรถรับ และ นำเที่ยวเมืองกระบี่ ก่อนส่งโรงแรมที่พัก (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันทะเลแหวก โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันสระมรกต น้ำตกร้อน อาหารกลางวัน ก่อนส่งสนามบิน (จอยทัวร์)

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ชาวไทย 40.- บาท ณ สระมรกต / 40.- บาท ณ ทะเลแหวก 
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 400.- บาท ณ สระมรกต / 400.- บาท ณ ทะเลแหวก 
 • ค่าบริการเลือกที่นั่ง 180.-/ท่าน
 • ค่าโหลดกระเป๋า 430.-/15กก./เที่ยวบิน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
1. ติดต่อแจ้งกำหนดการเดินทาง ได้ที่ โทร. 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse เพื่อรับเอกสารสรุปราคาที่แน่นอน
2. ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 50% (กรณีไม่รวมตั๋วเรื่องบิน) 
3. ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 75% (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน พร้อมส่งรายชื่อผุ้เดินทางทุกท่าน
4. ชำระส่วนที่เหลือ 7วันก่อนเดินทาง สำรองน้อยกว่า 7วันชำระเต็มจำนวน
5. เดินทางตามกำหนดการของท่าน สนุกสนานกับการท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับกำหนดการ โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ค้างคืนที่บริการรับจากสนามบินโดยรถส่วนตัว ท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดการมาถึง เราสามารถรับท่านได้ทุกเที่ยวบิน/รถ และเมื่อท่านมีผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

เกี่ยวกับการเดินทางมายังภูเก็ต โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถปรับอากาศ จากต้นทางของท่าน เราเริ่มรับผิดชอบจัดทัวร์ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ แต่อย่างไรก็ตามเราอาจสามารถรับจองบัตรโดยสารให้แก่ท่านได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม เราได้จัดห้องพักแบบซูพรีเรียร์ (Suprier Room) พร้อมบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

เกี่ยวกับเด็กและบุคลลที่สาม ในกรณีที่คณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางไม่พอดีกับการจัดห้องพัก หรือมีเด็ร่วมเดินทางด้วย ทางบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพักเตียงเสริม ท่านสามารถทำรายการจองได้ตามปกติ

เกี่ยวกับการเข้าพักและแจ้งออก โปรแกรมทัวร์นี้ท่านจะต้องแจ้งออกจากที่พัก (Check-Out) ตั้งแต่ช้วงเช้าของวันกลับ และนำสัมภาระติดตัวไปด้วย เนื่องจากท่านสามารถแวะกลับยังสนามบินได้ทันทีหลังจบโปรแกรมทัวร์สุดท้าย (ช่วยร่นระยะทางในการเดินทางไปกลับรวม 60 กม. และประหยัดเวลาเกินกว่า 2 ชม. ในช่วงเปิดเทอม)

เกี่ยวกับอาหาร โปรแกรมทัวร์นี่รวมอาหารวันละ 4 มื้อเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โรงแรมที่เราจัดให้ตั้งอยู่กลางแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารและใกล้ชายหาด
แพ็คเกจทัวร์กระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2วัน 1คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจราคาประหยัด 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ค้างคืนเกาะพีพี 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะภูเก็ต 5วัน 4คืน article
ดอนเมือง : ทัวร์ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse