ReadyPlanet.com
dot


เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน article

-------------------------------------------------------------------------------------
โปรดจองขั้นต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร./Line : 0899095550


ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)
ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-2 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 3,900.- 1,900.- 0.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
*ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท
www.aonangsunset.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
4,950.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
6,400.-
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
4,950.-
2,200.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
5,500.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
6,700.-
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
5,500.-
2,200.-
         
 โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
5,900.-
2,200.-
01/11/2019 - 30/04/2020
7,200.-
2,200.-
01/05/2020 - 31/10/2020
5,900.-
2,200.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
*ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม
**ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท
www.aonangsunset.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
6,950.-
4,400.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,400.-
4,400.-
01/05/2020 - 31/10/2020
6,950.-
4,400.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,500.-
4,400.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,700.-
4,400.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,500.-
4,400.-
         
 โรงแรมกระบี่ลาพลาญ่า รีสอร์ท
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,900.-
4,400.-
01/11/2019 - 30/04/2020
9,200.-
4,400.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,900.-
4,400.-

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน)
 • ห้องพัก 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า) 
 • บริการรถรับนำเที่ยวเมืองกระบี่ ก่อนส่งโรงแรมที่พัก (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันทะเลแหวก โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันสระมรกต น้ำตกร้อน อาหารกลางวัน (จอยทัวร์)

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ชาวไทย 40.- บาท ณ สระมรกต น้ำตกร้อน / 40.- บาท ณ ทะเลแหวก
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 400.- บาท ณ สระมรกต น้ำตกร้อน / 400.- บาท ณ ทะเลแหวก
 • ค่าบริการเลือกที่นั่ง 180.-/ท่าน
 • ค่าโหลดกระเป๋า 430.-/15กก./เที่ยวบิน ไปกลับ 860.- บาท

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์/Line : 0899095550
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 50% (กรณีไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 75% (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน) พร้อมส่งรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง
   

**กรอกแบบฟอร์มการจองแพ็คเกจรับข้อมูลทางอีเมล์ด้านล่างนี้ **


แพ็คเกจทัวร์ที่เลือก :
โรงแรมที่เลือกพัก :
ชื่อ-สกุล :  *
หมายเลขติดต่อ :  *
อีเมล์ยืนยันรายการ :  *
กำหนดวันเริ่มเดินทาง :  *
กำหนดวันเดินทางกลับ :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวไทย :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวต่างชาติ :
ช่องทางการชำระ :
หมายเหตุอื่นๆ :แพ็คเกจทัวร์กระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2วัน 1คืน article
แพ็คเกจราคาประหยัด 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ค้างคืนเกาะพีพี 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะภูเก็ต 5วัน 4คืน article
ดอนเมือง : ทัวร์ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท ดิอาวานี จำกัด
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 089-9095550-1 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0899095550