ReadyPlanet.com
dot


เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ค้างคืนเกาะพีพี 4วัน 3คืน article

-------------------------------------------------------------------------------------

โปรดจองขั้นต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0899095550 Line ID : traveluniverse

ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)
ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-2 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 5,700.- 3,500.- 0.-

 ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,500.-
4,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
9,300.-
4,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,500.-
4,250.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,900.-
4,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
9,600.-
4,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,900.-
4,250.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
8,900.-
4,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,500.-
4,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
8,900.-
4,250.-

 ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม
***ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน 

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
9,500.-
6,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,300.-
6,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
9,500.-
6,250.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
9,900.-
6,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,600.-
6,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
9,900.-
6,250.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
10,900.-
6,250.-
01/11/2019 - 30/04/2020
12,500.-
6,250.-
01/05/2020 - 31/10/2020
10,900.-
6,250.-

 โปรแกรมทัวร์นี้รวม :-

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน)
 • ห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันสระมรกต น้ำตกร้อน อาหารกลางวัน
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันทะเลแหวก โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน
 • โปรแกรมเกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน
 • ตั๋วเรือใหญ่ เกาะพีพี - อ่าวนางกระบี่ 
 • บริการรถรับนำเที่ยวเมืองกระบี่ ก่อนส่งสนามบิน

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม :-

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสระมรกต น้ำตกร้อน 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานเกาะพีพี 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทะเลแหวก 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าโหลดกระเป๋าสายการบิน 430.-/เที่ยวบิน ไปกลับ 860.- บาท (15กก.)

ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับกำหนดการ โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ค้างคืนที่บริการรับจากสนามบินโดยรถส่วนตัว ท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดการมาถึง เราสามารถรับท่านได้ทุกเที่ยวบิน/รถ และเมื่อท่านมีผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

เกี่ยวกับการเดินทางมายังภูเก็ต โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถปรับอากาศ จากต้นทางของท่าน เราเริ่มรับผิดชอบจัดทัวร์ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ แต่อย่างไรก็ตามเราอาจสามารถรับจองบัตรโดยสารให้แก่ท่านได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม เราได้จัดห้องพักแบบซูพรีเรียร์ (Suprier Room) พร้อมบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

เกี่ยวกับเด็กและบุคลลที่สาม ในกรณีที่คณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางไม่พอดีกับการจัดห้องพัก หรือมีเด็ร่วมเดินทางด้วย ทางบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพักเตียงเสริม ท่านสามารถทำรายการจองได้ตามปกติ

เกี่ยวกับการเข้าพักและแจ้งออก โปรแกรมทัวร์นี้ท่านจะต้องแจ้งออกจากที่พัก (Check-Out) ตั้งแต่ช้วงเช้าของวันกลับ และนำสัมภาระติดตัวไปด้วย เนื่องจากท่านสามารถแวะกลับยังสนามบินได้ทันทีหลังจบโปรแกรมทัวร์สุดท้าย (ช่วยร่นระยะทางในการเดินทางไปกลับรวม 60 กม. และประหยัดเวลาเกินกว่า 2 ชม. ในช่วงเปิดเทอม)

เกี่ยวกับอาหาร โปรแกรมทัวร์นี่รวมอาหารวันละ 6 มื้อเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โรงแรมที่เราจัดให้ตั้งอยู่กลางแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารและใกล้ชายหาด

**กรอกแบบฟอร์มการจองแพ็คเกจรับข้อมูลทางอีเมล์ด้านล่างนี้ **
 


แพ็คเกจทัวร์ที่เลือก :
โรงแรมที่เลือกพัก :
ชื่อ-สกุล :  *
หมายเลขติดต่อ :  *
อีเมล์ยืนยันรายการ :  *
กำหนดวันเริ่มเดินทาง :  *
กำหนดวันเดินทางกลับ :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวไทย :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวต่างชาติ :
ช่องทางการชำระ :
หมายเหตุอื่นๆ :แพ็คเกจทัวร์กระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2วัน 1คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจราคาประหยัด 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะภูเก็ต 5วัน 4คืน article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่-กระบี่ 3วัน 2คืน article
ดอนเมือง : ทัวร์ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


บริษัท ดิอาวานี จำกัด
2/1-10 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 089-9095550-1 email: phuketcosmo@gmail.com LINE : 0899095550