dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบแพ็คเกจทัวร์กระบี่ ค้างคืนเกาะพีพี 4วัน 3คืน article

-------------------------------------------------------------------------------------

โปรดจองขั้นต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0899095550 Line ID : traveluniverse

ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)
ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-2 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 5,700.- 2,500.- 0.-

 ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,500.-
3,300.-
01/11/2019 - 30/04/2020
9,300.-
3,300.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,500.-
3,300.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
7,900.-
3,500.-
01/11/2019 - 30/04/2020
9,600.-
3,500.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,900.-
3,500.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
8,900.-
3,500.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,500.-
3,500.-
01/05/2020 - 31/10/2020
8,900.-
3,500.-

 ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรม
***ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน 

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
โรงแรมอ่าวนางซันเซ็ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
9,500.-
5,300.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,300.-
5,300.-
01/05/2020 - 31/10/2020
9,500.-
5,300.-
         
 โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
9,900.-
5,500.-
01/11/2019 - 30/04/2020
10,600.-
5,500.-
01/05/2020 - 31/10/2020
9,900.-
5,500.-
         
 โรงแรมกระบี่ ลาพลาญ่า รีสอร์ท 2คืน
และ
โรงแรมอันดามัน บีช รีสอร์ท 1คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2019
10,900.-
5,500.-
01/11/2019 - 30/04/2020
12,500.-
5,500.-
01/05/2020 - 31/10/2020
10,900.-
5,500.-

 โปรแกรมทัวร์นี้รวม :-

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน)
 • ห้องพัก 4 วัน 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันสระมรกต น้ำตกร้อน อาหารกลางวัน
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันทะเลแหวก โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน
 • โปรแกรมเกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว อาหารกลางวัน
 • ตั๋วเรือใหญ่ เกาะพีพี - อ่าวนางกระบี่ 
 • บริการรถรับนำเที่ยวเมืองกระบี่ ก่อนส่งสนามบิน

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม :-

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสระมรกต น้ำตกร้อน 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานเกาะพีพี 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานทะเลแหวก 40.- บาท ชาวไทย/400.- บาท ชาวต่างชาติ
 • ค่าโหลดกระเป๋าสายการบิน 430.-/เที่ยวบิน ไปกลับ 860.- บาท (15กก.)

ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับกำหนดการ โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ค้างคืนที่บริการรับจากสนามบินโดยรถส่วนตัว ท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดการมาถึง เราสามารถรับท่านได้ทุกเที่ยวบิน/รถ และเมื่อท่านมีผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

เกี่ยวกับการเดินทางมายังภูเก็ต โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถปรับอากาศ จากต้นทางของท่าน เราเริ่มรับผิดชอบจัดทัวร์ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ แต่อย่างไรก็ตามเราอาจสามารถรับจองบัตรโดยสารให้แก่ท่านได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม เราได้จัดห้องพักแบบซูพรีเรียร์ (Suprier Room) พร้อมบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

เกี่ยวกับเด็กและบุคลลที่สาม ในกรณีที่คณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางไม่พอดีกับการจัดห้องพัก หรือมีเด็ร่วมเดินทางด้วย ทางบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพักเตียงเสริม ท่านสามารถทำรายการจองได้ตามปกติ

เกี่ยวกับการเข้าพักและแจ้งออก โปรแกรมทัวร์นี้ท่านจะต้องแจ้งออกจากที่พัก (Check-Out) ตั้งแต่ช้วงเช้าของวันกลับ และนำสัมภาระติดตัวไปด้วย เนื่องจากท่านสามารถแวะกลับยังสนามบินได้ทันทีหลังจบโปรแกรมทัวร์สุดท้าย (ช่วยร่นระยะทางในการเดินทางไปกลับรวม 60 กม. และประหยัดเวลาเกินกว่า 2 ชม. ในช่วงเปิดเทอม)

เกี่ยวกับอาหาร โปรแกรมทัวร์นี่รวมอาหารวันละ 6 มื้อเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โรงแรมที่เราจัดให้ตั้งอยู่กลางแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารและใกล้ชายหาด

**กรอกแบบฟอร์มการจองแพ็คเกจรับข้อมูลทางอีเมล์ด้านล่างนี้ **
 


แพ็คเกจทัวร์ที่เลือก :
โรงแรมที่เลือกพัก :
ชื่อ-สกุล :  *
หมายเลขติดต่อ :  *
อีเมล์ยืนยันรายการ :  *
กำหนดวันเริ่มเดินทาง :  *
กำหนดวันเดินทางกลับ :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวไทย :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวต่างชาติ :
ช่องทางการชำระ :
หมายเหตุอื่นๆ :แพ็คเกจทัวร์กระบี่

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2วัน 1คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจราคาประหยัด 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4วัน 3คืน article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี เกาะภูเก็ต 5วัน 4คืน article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่-กระบี่ 3วัน 2คืน article
ดอนเมือง : ทัวร์ทะเลแหวก โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน article
ดอนเมือง : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเร็ว รวมตั๋วเครื่องบิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse