ReadyPlanet.com
dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบแพ็คเกจทัวร์ วันทูภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 7,680.- บาท article

 

-------------------------------------------------------------------------------------
โปรดจองขั้นต่ำผู้ใหญ่่ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0899095550 Line ID : traveluniverse

ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)

ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-3 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 5,200.- 3,500.- -
 *มีค่าบริการเพิ่มหากพักโรงแรม หาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่  ตัวเมืองภูเก็ต หาดกะตะ หาดกะรน หาดป่าตอง  

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

โรงแรม   แบบห้อง วันเดินทาง    ราคาพักคู่/ท่าน    ราคาเด็ก(3-10)
ภูเก็ตคริสตัล อินน์ 2คืน
แสตนดาร์ท
วันนี้ - 31/10/2019 
6,300.-
3,700.-
01/11/2019 - 30/04/2020
6,550.-
3,700.-
01/05/2020 - 31/10/2020
6,300.-
3,700.-
 หาดป่าตอง        
เดอะ รอยัล ปาล์ม รีสอร์ท 2คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2018
6,500.-
3,900.-
01/11/2019 - 30/04/2020
7,350.-
3,900.-
01/05/2020 - 31/10/2020
6,500.-
3,900.-
 หาดกะรน        
ปรินเซส ซีวิว รีสอร์ท 2คืน
ปรินเซส ดีลักซ์
วันนี้ - 31/10/2018
6,300.-
3,900.-
01/11/2019 - 30/04/2020
7,150.-
3,900.-
01/05/2020 - 31/10/2020
6,300.-
3,900.-
 หาดกะตะ/กะรน        
ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท 2คืน
www.diamondcottage.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2018
6,500.-
3,900.-
01/11/2019 - 30/04/2020
7,350.-
3,900.-
01/05/2020 - 31/10/2020
6,500.-
3,900.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2019 - 20/01/2020
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
***ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน 

โรงแรม   แบบห้อง วันเดินทาง    ราคาพักคู่/ท่าน    ราคาเด็ก(3-10)
ภูเก็ตคริสตัล อินน์ 2คืน
แสตนดาร์ท
วันนี้ - 31/10/2019 
7,680.-
5,080.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,030.-
5,080.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,680.-
5,080.-
 หาดป่าตอง        
เดอะ รอยัล ปาล์ม รีสอร์ท 2คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2018
7,880.-
5,280.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,750.-
5,280.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,880.-
5,280.-
 หาดกะรน        
ปรินเซส ซีวิว รีสอร์ท 2คืน
ปรินเซส ดีลักซ์
วันนี้ - 31/10/2018
7,680.-
5,280.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,550.-
5,280.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,680.-
5,280.-
 หาดกะตะ/กะรน        
ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท 2คืน
www.diamondcottage.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2018
7,880.-
5,280.-
01/11/2019 - 30/04/2020
8,750.-
5,280.-
01/05/2020 - 31/10/2020
7,880.-
5,280.-

โปรแกรมทัวร์นี้รวม 

 • ตํ่วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ (กรณีสำรองแบบรวมตั๋ว)
 • ห้องพัก 3วัน 2คืน (รวมอาหารเช้า)
 • รถบริการรับสนามบิน นำเที่ยวเมืองภูเก็ต 5ชม. อาหารกลาวัน 1 อาหารเย็น 1มื้อ 
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมเกาะพีพี อาหารกลางวัน 1มื้อ (จอยทัวร์)
 • บัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี อาหารค่ำ 1มื้อ  (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันชมอ่าวพังงา อาหารกลางวัน 1มื้อ  (จอยทัวร์)

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพีพี 20.-/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ชาวไทย 60.- ณ อ่าวพังงา /40.- บาท ณ เกาะพีพี 
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 300.- ณ อ่าวพังงา /400.- บาท ณ เกาะพีพี 
 • ส่วนต่างบัตรโปรโมชั่นแฟนตาซีต่างชาติ 400.- บาท
 • ค่าบริการเลือกที่นั่ง 180.-/ท่าน
 • ค่าโหลดกระเป๋า 430.-/15กก./เที่ยวบิน

ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 50% (กรณีไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 75% (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน) พร้อมส่งรายชื่อผู้เดินทางทุกท่าน
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

คำแนะนำเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับกำหนดการ โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์ค้างคืนที่บริการรับจากสนามบินโดยรถส่วนตัว ท่านจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดการมาถึง เราสามารถรับท่านได้ทุกเที่ยวบิน/รถ และเมื่อท่านมีผู้เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเดินทางได้ทุกวัน

เกี่ยวกับการเดินทางมายังภูเก็ต โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน / รถปรับอากาศ จากต้นทางของท่าน เราเริ่มรับผิดชอบจัดทัวร์ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต แต่อย่างไรก็ตามเราอาจสามารถรับจองบัตรโดยสารให้แก่ท่านได้โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เกี่ยวกับห้องพักในโรงแรม เราได้จัดห้องพักแบบสแตนดาร์ท หรือ ซูพรีเรียร์ (Standart or Superier Room) พร้อมบริการอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 

เกี่ยวกับเด็กและบุคลลที่สาม ในกรณีที่คณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางไม่พอดีกับการจัดห้องพัก หรือมีเด็ร่วมเดินทางด้วย ทางบริษัทฯ จะจัดให้ท่านพักเตียงเสริม ท่านสามารถทำรายการจองได้ตามปกติ

เกี่ยวกับการเข้าพักและแจ้งออก โปรแกรมทัวร์นี้ท่านจะต้องแจ้งออกจากที่พัก (Check-Out) ตั้งแต่ช้วงเช้าของวันกลับ และนำสัมภาระติดตัวไปด้วย เนื่องจากท่านสามารถแวะกลับยังสนามบินได้ทันทีหลังจบโปรแกรมทัวร์สุดท้าย (ช่วยร่นระยะทางในการเดินทางไปกลับรวม 60 กม. และประหยัดเวลาเกินกว่า 2 ชม. ในช่วงเปิดเทอม)

เกี่ยวกับอาหาร โปรแกรมทัวร์นี่รวมอาหารทั้งหมด 7มื้อ แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โรงแรมที่เราจัดให้ตั้งอยู่กลางแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคารและใกล้ชายหาด

 
แพ็คเกจทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจทัวร 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 3,579.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 6,350.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 6,950.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 8,850.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์สิมิลัน-เกาะพีพี-ทะเลแหวก
แพ็คเกจทัวร์ 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 9,550.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ กระบี่ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 6,950.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ ภูเก็ต 2วัน 1คืน article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ ภูเก็ต 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ กระบี่ 3วัน 2คืน เริ่มต้น 9,200.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงเชียงราย ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 7,900.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงอุดรธานี ภูเก็ต 3วัน 2คืน 7,650.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงพัทยา ภูเก็ต 3วัน 2คืน 7,000.- บาท article
แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ เริ่มต้นดอนเมือง หรือ เชียงใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 089-9095550-1 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse