ReadyPlanet.com
dot


เลือกบริการของเรา :
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ ภูเก็ต 2วัน 1คืน article

-------------------------------------------------------------------------------------
โปรดจองขั้นต่ำผู้ใหญ่่ 2 ท่าน ในกรณีเดินทางเพียงท่านเดียว 
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0899095550 Line ID : traveluniverse

ราคาแพคเกจทัวร์ (ไม่รวมห้องพัก)

ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(3-10) เด็กอายุ 0-3 ปี
ณ ปัจจุบัน - 31/10/2020 4,550.- 3,400.- -
 *มีค่าบริการเพิ่มหากพักโรงแรม หาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่  ตัวเมืองภูเก็ต หาดกะตะ หาดกะรน หาดป่าตอง  

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2018 - 20/01/2019
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาพักคู่/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมคริสตัล อินน์ ตัวเมืองภูเก็ต
www.phuketcrystalinn.com
สแตนดาร์ท
 
 
วันนี้ - 31/10/2020
 
 
4,950.-
 
3,650.-
หาดป่าตอง        
เดอะ รอยัล ปาล์ม รีสอร์ท 2คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2020
5,450.-
3,900.-
01/11/2019-30/04/2020
6,450.-
3,900.-
01/05/2020-31/10/2020
5,450.-
3,900.-
หาดกะตะ/กะรน        
ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท 2คืน
www.diamondcottage.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2020
5,450.-
3,900.-
01/11/2019-30/04/2020
6,450.-
3,900.-
01/05/2020-31/10/2020
5,450.-
3,900.-

ราคาแพคเกจทัวร์ รวมห้องพัก รวมตั๋วเครื่องบิน
*สงวนสิทธิ์ในการยืนยันราคาสำหรับช่วงเดินทางวันที่ 20/12/2018 - 20/01/2019
**ราคาเด็กไม่รวมเตียงเสริม มีอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
***ราคาเริ่มต้น หมายถึง ลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คที่นั่งว่าง และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน 

โรงแรม แบบห้อง วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น/ท่าน ราคาเด็ก(3-10)
 โรงแรมคริสตัล อินน์ ตัวเมืองภูเก็ต
www.phuketcrystalinn.com
สแตนดาร์ท
 
 
วันนี้ - 31/10/2020
 
 
8,950.-
 
 
7,650.-
 
หาดป่าตอง        
เดอะ รอยัล ปาล์ม รีสอร์ท 2คืน
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2020
9,450.-
7,900.-
01/11/2019-30/04/2020
10,450.-
7,900.-
01/05/2020-31/10/2020
9,450.-
7,900.-
หาดกะตะ/กะรน        
ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท 2คืน
www.diamondcottage.com
ซุพรีเรียร์
วันนี้ - 31/10/2020
9,450.-
7,900.-
01/11/2019-30/04/2020
10,450.-
7,900.-
01/05/2020-31/10/2020
9,450.-
7,900.-

โปรแกรมทัวร์นี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับสายการบินแอร์เอเชีย กรณีสำรองแบบรวมตั๋ว
 • บริการรถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ
 • ห้องพัก 2คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวันเกาะพีพี เกาะไม้ท่อน เรือเร็ว อาหารกลางวัน (จอยทัวร์)
 • บัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี อาหารค่ำ รถรับส่ง (จอยทัวร์)
 • โปรแกรมทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว อาหารกลางวัน แวะส่งสนามบิน (จอยทัวร์)

โปรแกรมทัวร์ ไม่รวม :-

 • ค่าบริการเลือกที่นั่ง 180.-/ท่าน
 • ค่าโหลดกระเป๋า 430.-/15กก./เที่ยวบิน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ต่างชาติ 300.- ณ อ่าวพังงา
 • ส่วนต่างราคาโปรโมชั่นภูเก็ตแฟนตาซี ต่างชาติ 400.- บาท

ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

 • แจ้งความประสงค์สำรองที่ทางโทรศัพท์ 089-9095550-1 หรือ Line ID: traveluniverse
 • รับยอดสรุปการจองจากเจ้าหน้าที่ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเอทีเอ็ม
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 50% (กรณีไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 
 • ชำระค่าบริการเป็นเงินมัดจำ 75% (กรณีสำรองพร้อมตั๋วเครื่องบิน) พร้อมส่งรายชื่อผุ้เดินทางทุกท่าน
 • แจ้งผลการชำระเงินให้บริษัทฯ ทราบ
 • รับเอกสารใบรับเงิน/บัตรท่องเที่ยวทางช่องทางที่ท่านสะดวก
 • เดินทางท่องเที่ยวได้ทันที ตามกำหนดการที่สำรอง

 **กรอกแบบฟอร์มขอเช็คราคาแพ็คเกจทางอีเมล์ด้านล่างนี้ **


แพ็คเกจทัวร์ที่สนใจ :
โรงแรมที่เลือกพัก :
ชื่อ-สกุล :  *
หมายเลขติดต่อ :  *
อีเมล์ยืนยันรายการ :  *
กำหนดวันเริ่มเดินทาง :  *
กำหนดวันเดินทางกลับ :  *
จำนวนผู้เดินทางชาวไทย :
จำนวนผู้เดินทางชาวต่างชาติ :
จำนวนผู้เดินทางเด็ก ต่ำกว่า 2ขวบ :
จำนวนผู้เดินทางเด็ก 3-10ขวบ :
หมายเหตุ :แพ็คเกจทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน

แพ็คเกจทัวร 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 3,999.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 5,950.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ วันทูภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 7,680.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 8,750.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์ 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 9,550.- บาท article
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 6,950.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ ภูเก็ต 3วัน 2คืน 9,400.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงเชียงใหม่ กระบี่ 3วัน 2คืน เริ่มต้น 9,200.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงเชียงราย ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 7,900.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงอุดรธานี ภูเก็ต 3วัน 2คืน 7,650.- บาท article
แพ็คเกจบินตรงพัทยา ภูเก็ต 3วัน 2คืน 7,000.- บาท article
แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ เริ่มต้นดอนเมือง หรือ เชียงใหม่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 089-9095550-1 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse