dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบ13-15/04/2562 สงกรานต์หรรษา article
 
กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต วัดพระทอง - อนุสาวรีย์สองวีรสตรี - ย่านเมืองเก่า - วัดฉลอง -แหลมพรหมเทพ - เกาะพีพีดอน - เกาะพีพีเล - เกาะไข่นอก
โปรแกรมทัวร์เริ่มต้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมเดินทางจะต้องพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง บริษัทฯ มีความจำเป็นอาจต้องนำคณะส่วนใหญ่ออกเดินทางทันทีโดยไม่มีท่านร่วมคณะด้วยหากท่านไม่เดินทางมายังจุดนัดพบตามเวลา และบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการให้แก่ท่านได้
       

 แหลมพรหมเทพ

วัดฉลอง 

 เกาะพีพี

เกาะไข่นอก 

 ระยะเวลาทำกิจกรรม

การเดินทาง 30% ดำน้ำชมปะการัง 30% ชมวิวทิวทัศน์ 20% ช้อปปิ้ง 10% อิสระ 10%

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก  บินลัดฟ้าสู่เกาะภูเก็ต ชมแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า
09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าเช็คอิน* ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
09.55 น. ออกเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3019  จากท่าอากาศยานดอนเมือง
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต พนักงานชูป้ายชื่อบริษัทฯ รอรับที่ประตูทางออกผู้โดยสาร นั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ตระหว่างการเดินทาง แวะชมวัดพระทอง อนุสาวรีย์สองวีรสตรี เมืองเก่าภูเก็ต แวะรับประทานอาหารท้องถิ่นเมืองภูเก็ตที่ "ร้านหมี่สะปำ" บะหมี่ฮกเกี้ยนลือชื่อของจังหวัดภูเก็ต แวะช้อปปิ้งร้านของที่ระลึก มุกภูเก็ต ผ้าบาติก แวะเยี่ยมชมวัดฉลอง และบรรยากาศแหลมพรหมเทพ
16.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
  พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก
 
วันที่สอง เที่ยวเกาะพีพี มรกตแห่งอันดามัน โดยเรือปรับอากาศ สัมผัสชีวิตโลกทะเล
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.30 น. รถรอรับจากล๊อบบี้ โรงแรมที่พัก เพื่อไปยังท่าเทียบเรือ
08.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือ
08.30 น. ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม บริการอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ ถึงอ่าวมาหยา เลือกดำน้ำดูปะการัง พักผ่อนบนเรือ หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามอัธยาศัย พนักงานอำนวยความสะดวก ดำน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสี และฝูงปลานานาชนิดรอบตัวท่าน นั่งเรือชมความงดงาม ของเกาะพีพีเล ได้แก่ อ่าวปิเละ อ่าวโล๊ะซามะ และถ้ำไวกิ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารไทย-ซีฟู้ด โรงแรมพีพีโฮเทล าดบนเกาะพีพีดอน
15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
17.3 เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม อำลาอันดามัน
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
12.00 น.  คืนห้องพัก พักผ่อนบริเวณโดยรอบโรงแรม หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม 
16.30 น. รถรอรับจากล๊อบบี้ โรงแรมที่พัก เพื่อไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต
  แวะเลือกซื้อของฝากจากจังหวัดภูเก็ต ก่อนส่งสนามบิน
17.30 น. ส่งท่านถึงยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เข้าเช็คอิน* ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย
18.30 น. ออกเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3022
20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

******** จบโปรแกรมท่องเที่ยว โดยสวัสดิภาพ ********

ราคาแพคเกจทัวร์

โรงแรม  รหัสราคา ช่วงเวลาจอง ช่วงเวลาเดินทาง พักคู่ พักเดี่ยว เสริมเตียง

 

ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท
SK0101 วันนี้-30 พ.ย 61 12-14 เม.ย 62 7,799.-* 8,999.- 7,799.-
SK0102 01 .ค 61-31 ธค 61 12-14 เม.ย. 62 8,699.- 10,999.- 8,699.-
SK0103 01 .ค 61-31 มี.ค 61 12-14 เม.ย. 62 9,699.- 11,999.- 9,699.-
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา/ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 โปรแกรมทัวร์นี้รวม

 • บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต-ดอนเมือง
 • โปรแกรมนำเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต
 • ห้องพักแบบวิวสระ 3 วัน 2 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • โปรแกรมทัวร์เกาะพีพีสุดคุ้ม 5เกาะ โดยเรือเร็ว
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม

 • ค่าโหลดกระเป๋าของสายการบิน 330.-/15 กก. ไปกลับ 660.- บาท
 • ค่าเลือกที่นั่ง 150.-/ท่าน
 • ค่าอาหารที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าเครื่องในมินิบาร์ /ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม /ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สิ่งที่แนะนำให้นำติดตัวไปด้วย 
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง เราขอแนะนำให้ท่านแพ็คของใช้ส่วนตัวด้านล่างนี้มาด้วย ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ตามโอกาศและเพื่อความสะดวกสบายของท่านเอง

 • เสื้อผ้าแบบสบายๆ
 • หมวกหรือแว่นกันแดด
 • ครีมกันแดด
 • ผ้าขนหนู
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ
 • ยาสำหรับโรคประจำตัว

ข้อเสนอพิเศษเมื่อเลือกซื้อแพคเกจทัวร์นี้

 • ซื้อบัตรชมการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำและรถรับส่ง ในราคาเพียง 1,600.- บาท จากปกติ 2,500 บาท
 • บัตรชมการแสดงคาบาเรต์ และรถรับส่ง 699.- บาท จากปกติ 1,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีการจองแพคเกจทัวร์

   
1) สั่งจองแพคเกจทัวร์ โทร. 089-9095550-1 Line ID: traveluniverse "จองแพคเกจทัวร์สงกรานต์ 62"
2) รอยืนยันที่นั่งว่าง รับรายการยืนยันสถานะและราคาจากเจ้าหน้าที่ ทางอีเมล์ หรือทางไลน์ Line ID : traveluniverse
3) ชำระเงิน ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร (คลิกเพื่อดูรายละเอียดบัญชีธนาคาร
4) แจ้งผลการชำระเงิน โทร. 089-9095550-1 และส่งรายชื่อผู้เดินทาง
5) รับเอกสารเดินทาง ภายใน 1-24 ชั่วโมงหลังแจ้งการชำระเงิน
6) เตรียมตัวเดินทาง นำเอกสารที่ได้รับเดินทางตามกำหนดการณ์ได้ทันที

ชื่อผู้ติดต่อ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :  *
พักคู่ (ท่าน) :
พักเดี่ยว (ท่าน) :
เสริมเตียง (ท่าน) :
ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง/เลขบัตรประชาชน/วันเก
ิด/วันบัตรหมดอายุ :
อัพโหลดรายชื่อ (ไฟล์ภาพแสกน) :
รายการที่ต้องการซื้อเพิ่ม : ภูเก็ตแฟนตาซีและอาหารค่ำ
ไซมอนคาบาเรต์
วิธีการชำระเงิน :
ช่องทางการรับบัตร : อีเมล์
แฟกซ์ (โปรดระบุ)
ไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ :แพคเกจทัวร์ภูเก็ตแบบรวมกลุ่ม กำหนดวันเดินทาง

18-20/05/2562 อันดามันหรรษา article
12-14/08/2562 เบิกฟ้าอันดามัน article
06-08/04/2562 เบิกฟ้าอันดามัน article
เลือกวันเดินทาง จากแพ็คเกจที่แนะนำ article
เลือกวันเดินทาง และรายการทัวร์ ด้วยตัวเอง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.


ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse