dot


แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
แพ็คเกจทัวร์กระบี่
แพ็คเกจทัวร์พังงา
แพ็คเกจ-ตั๋วเครื่องบิน
ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
รถรับส่งสนามบิน
บัตรชมการแสดง
เช่าเหมาลำเรือเร็ว
ออกแบบทัวร์เอง

 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
เกาะเฮ
Coral Island
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 4 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 5 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 2 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
เกาะพีพี
Phi Phi Islands
โปรแกรมทัวร์ 3 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
โปรแกรมทัวร์ 1 รายการ
 

 

แก้ไข ลบกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาแพคเกจทัวร์ของท่าน

ชื่อคณะของท่าน :  *
องค์กรของท่าน :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
จำนวนผู้ใหญ่ :
จำนวนเด็ก (ใช้เตียง) :
จำนวนเด็ก (ไม่ใช้เตียง) :
วันที่เดินทางมาถึง :  *
เวลาถึง :
วันที่เดินทางกลับ :  *
เวลากลับ :
บริการรถรับส่ง : ไม่ต้องการรถรับส่ง
บริการรถรับส่ง : ต้องการรถรับส่งเที่ยวไป
บริการรถรับส่ง : ต้องการรถรับส่งเที่ยวกลับ
โรงแรมที่ต้องการ :
ที่ตั่งโรงแรม :
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะพีพีและไข่นอก โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหาง
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะไข่ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์พายเรือแคนู ชมอ่าวพังงา
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะเฮ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เมืองกระบี่ โดยรถปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะราชา โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะราชาและเกาะเฮ โดยเรือเร็ว
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์นั่งช้างซาฟารี
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ทะเลกระบี่ โดยเรือปรับอากาศ
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์ขับรถ ATV
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์เกาะไม้ท่อน
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (กลางวัน)
โปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ : ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต (กลางคืน)
โชว์และการแสดง : ภูเก็ตแฟนตาซี
โชว์และการแสดง : ไซมอนคาบาเรต์
เกี่ยวกับอาหาร :
รายละเอียด (อย่างย่อ) :  *
งบประมาณต่อท่าน :
วิธีการชำระเงิน :
ต้องการให้เราส่งเอกสารทางช่องทางใด :
เวลาที่สะดวก :ออกแบบวันเดินทางของท่านเอง

ออกแบบวันเดินทางของท่านเอง article
ส่งข้อความขอใบเสนอราคาทางอีเมล์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดภูเก็ต เรายินดีบริการ ข้อมูลท่องเที่ยวภูเก็ต ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี อาหารพื้นเมือง จังหวัดภูเก็ต สุดยอดของฝากภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล เต็มวันสนุก ๆ ทัวร์ภูเก็ต - เกาะพีพี เรือใหญ่ ทัวร์ภูเก็ต เกาะพีพี เรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา เกาะปันหยี ทัวร์ภูเก็ต เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต เกาะรายา ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน ทัวร์ภูเก็ต เกาะรังใหญ่ ฟาร์มไข่มุกแท้ - เกาะไข่นอก ทัวร์ภูเก็ต พายเรือแคนู ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ต รอบเมือง ชายหาด การแสดงโชว์ ภูเก็ตแฟนตาซี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 2 วัน 1 คืน ทัวร์ เกาะไข่- เกาะพีพี ทัวร์ ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี ท่องเที่ยว ภูเก็ต แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ทัวร์ภูเก็ต อ่าวพังงา - เกาะพีพี ทัวร์-ภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซี - อ่าวพังงา - เกาะพีพี

 

บริการของเรา
- แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต
- ทัวร์ไปเช้ากลับเย็น
- ตั๋วเครื่องบิน
- รถรับส่งสนามบิน
- โรงแรมในภูเก็ต
- บัตรชมการแสดง
- ออกแบบทัวร์เอง
- ชำเหมาลำเรือเร็ว
- ประกันภัย
- ประชุมสัมมนา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
- เหตุผลที่ควรเลือกเรา
- ลูกค้าองค์กรฯ
- อัลบั้มภาพลูกค้า
- ระบบการทำงาน
- ทะเบียนบริษัทฯ
- ใบอนุญาตินำเที่ยว
- สมาคมท่องเที่ยว
- กรมธรรมประกันภัย
- คำติชมจากลูกค้า

การจองและชำระเงิน
- ช่องทางและวิธีการจอง
- การชำระเงิน
- ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
- ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินที่เทสโด้โลตัส
- ชำระเงินผ่านเพย์สบาย
- แจ้งผลการชำระเงิน
- ตรวจสอบรายการจอง
- เงื่อนไขและข้อตกลง
- แบบฟอร์มขอยกเลิก

เกี่ยวกับเรา
- ข้อมูลบริษัทฯ
- ประวัติความเป็นมา
- ทีมงานของเรา
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย
- รายชื่อตัวแทนฯ
- สมัครตัวแทนฯ
- เข้าสูระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม
- โปรโมชั่นพิเศษ
- สมาชิกวีไอพี
- รีวิวท่องเที่ยว
- ติชมบริการ
- เว็บบอร์ด
- ร้านค้าพันธมิตร
- รับข่าวสาร

สาขาและช่องทางอื่นๆ
- TRAVELXPRESS

Powered by TRAVELUNIVERSE

บริษัท เดอะทราเวล ยูนิเวิร์ส จำกัด
3/267 หมู่ 5 หมู่บ้านสินสุขธานี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. / แฟกซ์ 076-602447 email: traveluniverse@hotmail.com LINE ID : traveluniverse